Tin Tức

Quy định PCCC cho quán Karaoke – Quán Bar

Để thực hiện an toàn về PCCC các hộ kinh doanh về karaoke – quán bar phải thực hiện đẩy đủ về PCCC đối với cơ sở thuộc phạm vi quản lý và những quy định tại thông tư số 47/2015/TT-BCA.

Quy định PCCC cho quán Karaoke – Quán Bar

Điều 8. Trang bị phương tiện PCCC đầy đủ Các cơ sở kinh doanh Karaoke – quán Bar phải thực hiện đầy đủ trang bị phương tiện PCCC đối với cơ sở thuộc pham vi quản lý cụ thể:

1. Trang bị phương tiện chữa cháy

Cở sở kinh doanh Karaoke quán Bar phải trang bị bình chữa cháy bột xách tay có khối lượng chất bột chữa cháy ABC bằng hoặc lớn hơn 4kg, hoặc các loại bình chữa cháy CO2 xách tay các loại có khối lượng chất chữa cháy bằng hoặc lớn hơn 5kg, bảo đảm 1 bình/50m2 và bán kính bảo vệ của một bình nhỏ hơn hoặc bằng 15m.

2. Trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke, cụ thể:

a) Trang bị hệ thống báo cháy tự động đối với cơ sở có diện tích sử dụng từ 200 m2 hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên. b) Trang bị hệ thống chữa cháy tự động đối với:
  • Cơ sở khung thép mái tôn có diện tích từ 1200 m2 trở lên;
  • Cơ sở có 01 hoặc 02 tầng có diện tích từ 3500 m2 trở lên;
  • Cơ sở cao từ 3 tầng trở lên
c) Trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà đối với cơ sở có khối tích từ 5.000 m3 trở lên hoặc cơ sở thuộc diện phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động.

3. Các phương tiện PCCC quy định tại khoản 1 được bố trí cạnh lối ra vào, tại hành lang, sảnh chờ, lắp đặt ở những nơi dễ thấy. Riêng hệ thống chuông báo cháy và hệ thống báo động được trang bị tới từng phòng của cơ sở kinh doanh của mình. Các phương tiện PCCC được kiểm tra chất lượng theo định kỳ cho từng loại.

4. Tiêu chuẩn, chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hiện hành (TCVN 7062: (ISO 7165), chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Đặc tính và cấu tạo; TCVN 7027: (ISO 11601), chữa cháy – Xe đẩy chữa cháy – Đặc tính và cấu tạo; TCVN 5738: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 7336: Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt; TCVN 3890: ).

Điều 9. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy 1. Chủ kinh doanh căn cứ vào điều kiện và tình hình tại cơ sở tự tổ chức kiểm tra về an toàn PCCC đối với phạm vi quản lý theo nội dung kiểm tra quy định tại khoản 1 điều 18 nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 2. Chủ cở sở phải chấp hành đầy đủ việc kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan có thẩm quyền cụ thể như sau: a) Xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. a. Xuất trình đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn về PCCC theo yêu cầu của cơ quan chức năng b) Hỗ trợ hợp tác cùng đoàn kiểm tra PCCC tại cơ sở khi có yêu cầu c) Tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC của cơ quan có thẩm quyền. d) Thực hiện tốt nhiệm vụ khác theo những quy định về luật PCCC Điều 10. Tổ chức hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke Tổ chức hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. Điều 11. Bảo đảm chữa cháy và cứu nạn khi xảy ra cháy 1. Khi xảy ra cháy, người phát hiện thấy cháy bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP. 1. Khi có hỏa hoạn, phải thống báo ngay cho mọi người xung quanh biết để khắc phục đám cháy kịp thời. 2. Chủ cơ sở hoặc người quản lý phải huy động lực lượng PCCC nhanh nhất để ngăn chặn dập tắt đám cháy và phải thực hiện đúng các quy định sau: a) Tập trung cứu người, cứu tải sản và ngăn chặn cháy lan. b) Tổ chức bảo vệ tài sản, hàng hóa tại khu vực cháy. c) Chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy (nếu có). d) Tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin có liên quan về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button